Astronomisk navigation

(Udbydes som hold eller eLearning)

Astronomisk navigation er ikke kun en vigtig og spændende del af vores maritime arv, det er også et uundværligt sikkerhedsnet under vore dages satellitbaserede GPS navigation og et krav til navigatøruddannelsen. For fritidssejleren, der skal på oceangående sejlads, bør astronomisk navigation være en helt selvfølgelig del af den maritime baggrund. Endvidere er astronomisk navigation et pensumkrav til yachtskipper af 1. grad, som man skal have for at kunne sejle som skipper på fritidsfartøjer over 15m på alle have.

Kursus information
På kurset lærer du at bruge en sekstant samt anvende astronomiske obersevationer til at bestemme bredde ved middagsobservation af solen og position ved stedlinjer efter højdemetoden.  Du lærer også, hvordan man finder rundt på stjernehimlen samt at bestemme de vigtigste stjernebilleder og stjerner.

Vi anvender idag PC-programmet AstroNav fra navsoft.com  istedet for de gamle og dyre tabeller. PC programmet er også et underholdende indslag ombord, fordi du kan se stjernehimlen med oplysninger om stjerner, planeter m.m. set fra din indtastede position.
AstroNav programmet kører offline og kan derfor benyttes under oceansejlads uden internetforbindelse.

Materialer

  • PC-program med astro navigation og almanak. Nærmere info ved kursusstart.
  • Lommeregner med trigonometriske funktioner

Forudsætninger
Du skal have styr på arbejdet i søkortet, herunder normal kurssætning og udledning,  svarende til duelighedsprøve i sejlads for fritidsfartøjer. Resten lærer vi dig på kurset.

Holdkursus
3 aftener á 3 timer (18-21) eller lørdag/søndag 10-15.
Pris for hold op til 8 deltagere: 6750 kr inkl. moms.
Prisen er inkl. adgang til elearning kursus, men ekskl. AstroNav licens (ca. 20 GBP/stk)
Der kommer tillæg ved kørsel udover 30 km pr. gang på 3 kr/km

Tilmelding for hold: Kontakt os via email på: peter@ingham-sejlerskole.dk.

eLearning
Du kan også vælge et eLearning kursus. Fordelen er, at du selv bestemmer hvor og hvornår, du vil læse. Det hele foregår on-line, og du kan starte, når du har fået bekræftelse på din kursustilmelding. Kurset dækker 6 måneders fri adgang plus fri support via email til din personlige instruktør.
Pris og tilmelding for elearning på: kursuslogin-siden.

Har du problemer, kan du kontakte os via email på peter@ingham-sejlerskole.dk.