Teknisk Navigation

(eLearning, hold eller webinar)

Anvendelsen af tekniske navigationsmidler, herunder specielt radar og søkortsplotter, har gennem de seneste år vundet stor udbredelse på fritidsfartøjer. De nyeste systemer kan endvidere integreres med PC baserede søkort og navigationsprogrammer, så radarbilleder og oplysninger fra andre navigationsinstrumenter kan vises på PC'en.

Kursus information
Dette kursus henvender sig til alle, der enten har, eller overvejer at anskaffe sig, radar kombineret med søkortplotter/PC-navigationsprogram.

Kurset opfylder kravet til yachtskipper af 1. grad om praktisk gennemgang af tekniske navigationsmidler. Endelig dækker kurset pensum til yachtskipper af 3. grad indefor teknisk navigation.

Indhold
Kurset vil give en praktisk gennemgang af de vigtigste tekniske nagivationshjælpemidler for fritidssejlere, bl.a.:

  • Radar
  • Kortplotter og elektroniske søkort
  • Ekkolod
  • GPS
  • PC navigationsprogram integreret med de tekniske navigationsinstrumenter

Hovedvægten bliver lagt på forståelse og anvendelse af radar til kollisionsforebyggelse - herunder hvordan man bestemmer CPA, TCPA etc. udfra plotningsdiagram - samt radarnavigation og anvendelse af integrerede navigationssystemer, der kombinerer punkterne 1-5 ovenfor. Udstyret, der anvendes på kurset, svarer til, hvad der typisk anvendes på større fritidsfartøjer.

Varighed og pris
Kurset afvikles som et aftenkursus på 4 timer. Alternativt tilbydes kurset som eLearning. Du kan se priser og tilmelde dig kurser på kursuslogin-siden.

Udover de angivne kursuspriser vil der blive opkrævet et kørselstillæg på 3 kr/km ved undervisning ude. Kørsel indenfor en afstand af 25 km fra 3050 Humlebæk er inkl. i kursusprisen.

Forudsætninger
Det forudsættes, at deltagerne har en teoretisk baggrund om tekniske navigationsmidler svarende kravet til duelighedsbevis i fritidssejlads. Medbring: blyant, papir, lommeregner, lineal og kurslineal.

Kursusbevis
Kurset dækker søfartsstyrelsens krav om praktisk gennemgang af tekniske navigationsmidler til yachtskipper af 1. grad. Der udstedes kursusbevis efter gennemgået kursus. Der er ingen beståelseskriterier, blot skal hele kurset være fulgt.

Tilmelding
Du kan tilmelde dig kurset på kursuslogin-siden. Har du problemer, kan du kontakte os via email på peter@ingham-sejlerskole.dk.