For at erhverve Duelighedsbevis for fritidssejlere skal du bestå dels en teoretisk delprøve, dels en praktisk delprøve. Den praktiske delprøve alene er adgangsgivende til Yachtskipper af 3.grad eksamen. Duelighedsbeviset dækker endvidere sejlads med planende fritidsfartøjer, hvor der som minimum kræves et Speedbådskort.  Vi anbefaler kraftigt, at man som kommende speedbådsfører erhverver Duelighedsbeviset frem for Speedbådskortet.

Ingham Sejlerskole tilbyder undervisning i Duelighedsbevisets delprøver såvel i hold som til enkeltpersoner. Holdundervisning tilbydes også til sejl- og motorbådsklubber. Ved praktisk sejladsundervisning skal eleverne selv stille egnet fartøj til rådighed (sejl- eller motorbåd i størrelsen 24-37 fod). Ingham Sejlerskole sørger for at arrangere prøve.

Praktiske delprøve til Duelighed

Teoretisk delprøve til Duelighed