Yachtskipper 1

Yachtskipper I (eLearning)

(Udbydes også som hold eller hybridkursus)

Kursus information
Som Yachtskipper af 1. grad må du føre fritidsfartøj på eller over 15m (men under 24m) i fart på alle have . Uddannelsen, som er den højeste indenfor fritidssejlads, giver dig en særdeles solid baggrund for at kunne sejle offshore og oceansejlads på en betryggende måde. Uanset dit skib er mindre end 15m, skylder du derfor dig selv og dine medsejlere at tage en yachtskipperuddannelse, hvis du skal sejle udenfor beskyttede farvande.

Uddannelsen til Yachtskipper af 1. grad er udelukkende teoretisk, idet der som minimum kræves, at du har bestået praktisk prøve i duelighed for fritidsfartøjer eller har speedbådscertifikatet. Endvidere skal du have bestået eksamen som Yachtskipper af 3. grad.

Kurset er opbygget af følgende 5 moduler:

  1. Navigation inkl. astronavigation
  2. Sømandskab og kommunikation
  3. Meteorologi
  4. Sundhedslære
  5. Projektopgave

Du vælger selv, hvilke rækkefølge og hvor mange, du vil arbejde med ad gangen, men der er tidsbegrænsning på hvert modul for at sikre din fremdrift. Vi tilråder derfor, at du gennemfører modulerne eet ad gangen.

Igennem hvert modul er indlagt stopprøver, som du skal bestå. Hvert modul afsluttes med at du afleverer en skriftlig opgave til bedømmelse. Du skal også udarbejde et projekt, som du skal forsvarer til eksamen. Kurset modsvarer 60 timer i klasseundervisning. Hertil skal lægges selvstudium og opgaver. Det kræver en del selvdiciplin og meget arbejde med stoffet at fuldføre kurset og bestå eksamen, men on-line systemet giver dig den store fordel, at du kan få gentaget vanskelige dele af stoffet så mange gange, du ønsker. Tempoet bestemmer DU, men du bør afslutte indenfor 16 uger.

Beståelsesgaranti
Skulle du være uheldig at dumpe, kan du følge et nyt kursus GRATIS!

Materialer
Liste over nødvendigt materiale udover elearning kurset fremsendes ved tilmelding.

Forudsætninger
Bestået eksamen som Yachtskipper af 3. grad + Udvidet førstehjælpskursus (f.ex. Røde Kors 12 timer) + praktisk kursus i tekniske navigationsmidler (radar m.m.).

Eksamen
Når du har gennemgået kurset, indstiller du dig til prøve, som aflægges for en af søfartsstyrelsens godkendt censor. Prøven består i et mundtligt operationelt interview udfra et på forhånd udarbejdet tværfagligt projekt.

Kursuspris
Se gældende prisliste her. Der tillægges moms for kurser til firmaer o.l. Prisen dækker 6 måneders fri adgang plus support via email til din personlige instruktør.

Prøvegebyr
Fastsættes af og indbetales til Søfartsstyrelsen ved tilmelding til eksamen.

Klik her for mere information om yachtskipperuddannelserne